Kontakt:
SPIE Building Solutions Sp. z o.o.
Siedziba główna
Wołoska 5
02-675 Warszawa
 
Telefon:+48 22 430 83 00
Fax:+ 48 22 430 83 02
E-Mail:biurotuvv@spie.jrhcom
 
Kontakt z przedstawicielami
OK
Informacja o cookies: Ta witryna używa plików cookies. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików. Czytaj zasady dot. cookies.
 • Home
 • USŁUGI
 • Fire & Systems
 • Stałe urządzenia gaśnicze
Wersja językowa
Menu

Projektujemy, instalujemy i uruchamiamy najbardziej wymagające i skomplikowane systemy, dostosowane do potrzeb Klientów i specyfiki chronionego obiektu. W naszym portfolio znajdują się systemy gaszenia gazem, wodą (w tym tryskaczowe, zraszaczowe i pianowe) oraz mgłą wodną. Instalacje te w szybki i nieszkodliwy dla środowiska sposób walczą z pożarem, umożliwiają jego automatyczne wykrycie i sygnalizację oraz samoczynne rozpoczęcie akcji gaśniczej.

 

WYSOKOCIŚNIENIOWA MGŁA WODNA

W zakresie gaszenia mgłą wodną rekomendujemy wyłącznie instalacje AQASYS, które przed zainstalowaniem u Klienta są zawsze weryfikowane w odtworzonych 1:1 warunkach naturalnych. Nowoczesne systemy gaszenia mgłą wodną AQASYS są wysoce ekonomiczne i ekologiczne, znajdując zastosowanie w obiektach wymagających efektywnej ochrony przeciwpożarowej, przy użyciu minimalnej ilości wody i bez środków chemicznych (m.in. budynki przemysłowe, biurowe, handlowe, serwerownie, zabytki czy hotele).

 

Zalety gaszenia mgłą wodną:

 • pozwala zgasić pożar zanim zdąży się on rozprzestrzenić, obniżając temperaturę i ograniczając dostęp powietrza do źródła pożaru,
 • efektywnie chłodzi sprzęt i minimalizuje skoki temperatur,
 • nie niszczy cennych przedmiotów, bo krople wody są niezwykle rozdrobnione (do średnicy około 50-250 mikrometrów),
 • nie przewodzi prądu, więc z powodzeniem może być stosowana do ochrony urządzeń pod napięciem czy w centrach przetwarzania danych,
 • dzięki zastosowaniu wysokiego ciśnienia proces tłumienia ognia może przebiegać skutecznie, nawet bez konieczności wyłączania urządzeń wentylacyjnych.

 

Oferowane przez nas nowoczesne rozwiązanie AQASYS posiada Aprobatę Techniczną CNBOP-PIB oraz Certyfikaty CNBOP-PIB, VdS oraz IBS. Rozwiązanie to zostało przetestowane dla budynków wysokościowych, użyteczności publicznej, garaży, tuneli kablowych, transformatorów, turbin gazowych, pras przemysłowych, urządzeń technologicznych dla przemysłu chemicznego, drzewnego i wielu innych.

 

SUG WODNE

Doskonale znamy specyfikę budynków takich jak galerie handlowe, magazyny, zakłady przemysłowe, w których istotna jest możliwość ograniczenia akcji gaśniczej do strefy wystąpienia pożaru. W tego rodzaju obiektach rekomendujemy te urządzenia gaśnicze, które wykorzystują wodę – łatwo dostępny i ekonomiczny czynnik gaśniczy.

 

W zakresie stałych instalacji gaśniczych wodnych oferujemy:

 • instalacje tryskaczowe – przeznaczone do zwalczania pożarów w pierwszej fazie ich powstania oraz zapobiegające ich rozprzestrzenianiu się. Są niezawodne, bezpieczne i samoczynne.  Uniemożliwiają one przenoszenie ognia i wysokiej temperatury z pomieszczeń ogarniętych pożarem do innych części budynku i zabezpieczają drogi ewakuacyjne. Ich główną zaletą jest selektywne działanie, pozwalające na ograniczenie akcji gaśniczej tylko do miejsca wystąpienia pożaru (redukcja strat spowodowanych działaniem wody).
 • instalacje zraszaczowe – stosowane do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków oraz chłodzenia łatwopalnych obiektów i urządzeń technologicznych wszędzie tam, gdzie można się spodziewać szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, a więc np. w rafineriach, zbiornikach cieczy palnych, transformatorach zlokalizowanych na wolnym powietrzu, urządzeniach wydobywczych, tunelach kablowych, zakładach przeróbki drewna, hangarach dla samolotów, itp. Poza funkcją gaśniczą mogą również spełniać rolę zabezpieczającą, chroniąc urządzenia technologiczne przed nadmiernym nagrzaniem oraz rozprzestrzenianiem się pożaru.

 • instalacje pianowe – znajdujące szerokie zastosowanie przy gaszeniu pożarów substancji stałych oraz ciekłych. W wyniku dodawania do strumienia wody ściśle określonej stałej procentowej ilości środka pianotwórczego otrzymujemy bardzo skuteczne narzędzie do walki z ogniem. Piana gaśnicza pomaga tam, gdzie gaszenie strumieniem wody nie może być stosowane. W naszej ofercie znajdują się systemy na pianę lekką (wypełniają nawet bardzo duże pomieszczenia hal produkcyjnych czy magazynowych ledwie w kilka minut), średnią (stosowane przy ochronie magazynów cieczy palnych, gdzie pożar może wystąpić na niewielkiej wysokości od posadzki) oraz ciężką (stosowane do gaszenia płonących cieczy, takich jak paliwa płynne i rozpuszczalniki).

 

SUG GAZOWE

Spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości oraz wszystkie wymagania prawne w zakresie gaszenia gazem. Posiadamy Certyfikat dla Przedsiębiorcy nr FGAZ-P/27/0193/16 w zakresie: "Instalowanie oraz konserwacja lub serwisowanie systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarnianie lub substancje kontrolowane". W trosce o ochronę mienia Klientów i środowiska naturalnego, stosujemy wyłącznie gazy obojętne z rodziny Inergenów oraz chemiczne (np. FM-200 i Novec 1230). Nie mają one negatywnego wpływu na przedmioty znajdujące się w gaszonych pomieszczeniach i są w pełni bezpieczne dla środowiska. Oferujemy również systemy gaszenia dwutlenkiem węgla (CO2), jednak ze względu na jego właściwości przy wysokich stężeniach, stosujemy go wyłącznie tam, gdzie nie znajdują się ludzie.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosujemy w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna znajdujących się tam przedmiotów oraz istotna jest ciągłość pracy urządzeń objętych ochroną (m.in. serwerownie, centra przetwarzania danych, cenne archiwa, sale i obiekty muzealne).